Nagradni natječaj

Ulaskom u natječaj potvrđujete da ste suglasni s obradom svojih podataka od strane ordinacije dentalne medicine Željko Kovač dr.med.dent. u svrhu natječaja.

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja

Ordinacija dentalne medicine Željko Kovač dr.med.dent. (u nastavku “Organizator”), Kralja Zvonimira 33, Bilje.

Članak 2.

Svrha nagradnog natječaja

Natječaj se priređuje u cilju promocije Organizatora

Članak 3.

Trajanje natječaja

Natječaj se održava u razdoblju od 16.06.2020. do 21.06.2020. . do 23:59 sati. Ime pobjednika natječaja biti će objavljena Facebook stranici Organizatora nakon završetka natječaja.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u natječaju

U natječaju mogu sudjelovati državljani Republike Hrvatske, stariji od 18 godina koji posjeduju Facebook profil osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 5.

Kako sudjelovati u nagradnom natječaju i odabir dobitnika

Na Facebook i Instagram stranici Ordinacije dentalne medicine Željko Kovač, dr.med.dent.bit će objavljen nagradni zadatak. Sudjelovati se može tako da se zaprati službena stranica ordinacije, podijeli objava na vlastitoj facebook stranici te označi jedna ili više osoba u komentaru objave. Ime pobjednika biti će objavljen na Facebook i Instagram stranicama Organizatora. Rezultat nagradnog natječaja je konačan. Žalba nije moguća. Ako dobitnik nagrade ne navede, odnosno pravovremeno ne dostavi svoje osobne podatke Organizatoru, odnosno ako ih navedu nepotpuno ili netočno i/ili ako dobitnika nagrade nije moguće obavijestiti na navedene kontakt podatke i/ili u slučaju kršenja ovih Pravila i/ili ako se utvrdi da osvajač nagrade ne želi ispuniti obveze u skladu s ovim Pravilima i/ili ako ne prihvati nagradu ili ako se ne odazove na obavijest o preuzimanju nagrade, odnosno ako se ne pojavi na preuzimanju nagrade, a sve to u roku koji odredi Organizator, dobitnik nagrade gubi pravo na nagradu.

Članak 6.

Fond nagrada natječaja

Pjeskarenje i izbjeljivanje zubi u vrijednosti 2000 kuna.

Članak 7.

Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme natječaja: – ukoliko poslani sadržaji nisu u skladu s uputama; – ako sudionik pošalje odgovor na koji nema pravo korištenja; – ako se ustvrdi da je povrijeđeno pravo trećih osoba neovlaštenom objavom podataka; – ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke ako se sudionik koristi lažnim profilom; – ako je objavljen sadržaj uvredljiv na rasnim spolnim i religioznim osnovama; – ukoliko je odgovor editiran naknadno. Svi sudionici koji su diskvalificirani po navedenim odredbama neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 8.

Uvjeti pod kojima se kreativni natječaj može prekinuti

Organizator zadržava pravo, u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, bez ikakve odgovornosti, mijenjati ili prekinuti, privremeno ili trajno, ovaj Natječaj, uz prethodnu obavijest Sudionicima, preko svoje Facebook stranice.

Članak 9.

Publicitet

Sudjelovanjem u ovom kreativnom natječaju, Sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovitom i video materijalu. Sudionici mogu uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj Natječaj na e-mail: dr.zeljkokovac@gmail.com ili poslati pitanje u inbox Facebook stranice.