Oralna kirurgija

Što je oralna kirurgija?

Oralna kirurgija je znanost koja se bavi različitim kirurškim zahvatima u usnoj šupljini.

Oralni kirurške zahvati

U oralne kirurške zahvate ubrajamo:

  • Vađenje djelomično izraslih ili neizraslih zuba
  • Vađenje zuba koje nije moguće restaurirati na bilo koji način
  • Vađenje umnjaka
  • Zahvati apikotomije
  • Vađenje zubnih korjenova
  • Rezanje vrha korijena uslijed pojave ciste
  • Pretprotetska priprema sluznice i kosti zahvatima na sinusima te različite tehnike nadomještanja sluznice i kosti u svrhu pripreme za postavljanje zubnog implantata

Bitno je naglasiti da je izvađeni zub potrebno što prije nadoknaditi zubnim implantatom ili dentalnim mostom s obzirom na to da se susjedni zubi mogu pomicati u prazni prostor što može uzrokovati i posljedice poremećaj položaja zuba, lošeg zagriza i oštećenja struktura žvačnog sustava.

Moderna stomatologija

Svi zahvati oralne kirurgije rade se u lokalnoj anesteziji i u potpunosti su bezbolni a moderna stomatologija nam omogućava spašavanje zuba ako je za to primijenjeno pravovremeno i odgovarajuće liječenje.

Kao glavno dijagnostičko sredstvo u oralnoj kirurgiji koristi se rendgen snimak a danas kao suvremenije i preciznije sredstvo koristi se CT snimak koji nam u tri dimenzije pokazuje sve relevantne parametre koji su nam u oralnoj kirurgiji potrebni.